• 14.15. Keuringen en toetsen op basis van NEN 3140

Keuring van (elektrische) apparaten dient bij bedrijven altijd periodiek door erkende gespecialiseerde personen te gebeuren, dat is sinds 1997 wettelijk voorgeschreven. Voor deze keuringen zijn zogenaamde NEN normen uitgegeven door het Nationale Normalisatie Instituut. Deze normen zijn documenten waarin afspraken (gemaakt door o.a. consumentenorganisaties, producenten en inspecteurs) zijn vastgelegd. In dit boek beperken wij ons tot de NEN 3140 norm. Deze normheeft betrekking op elektrische installaties en arbeidsmiddelen in relatie tot veiligheid.

Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de website die is uitgegeven door Euronorm (www.euronorm.net). Op deze site is relevante informatie te vinden over het onderwerp NEN 3140. Uit het geheel van informatie hebben wij een gedeelte geselecteerd dat interessant is voor jou als toekomstig Facilitair Leidinggevende.