• 14.14. Aansturen en controleren van onderhoudsronden

Binnen bedrijven zijn vaak veel installaties/machines die onderhouden moeten worden. Ook het pand zelf dient in goede staat te blijven en moet daarom onderhouden worden. Voor installaties/machines zijn vaak onderhoudscontracten afgesloten met de leverancier. Periodiek komt er eenmonteur langs om onderhoud uit te voeren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat je als organisatie zelf een (onderhouds)bedrijf moet contacten voor het gewenste onderhoud (de monteur komt niet uit zichzelf!). Het is daarom belangrijk een goede kennis te hebben van de verschillende onderhoudscontracten en de momenten dat onderhoud noodzakelijk (en contractueel afgesproken) is. Je betaalt er immers ook voor.

Ten aanzien van gebouwonderhoud wordt vaak gebruik gemaakt van een meerjaren onderhoudsplan.

Door een meerjaren onderhoudsplan kan een constante kwaliteit van de gebouwen gegarandeerd worden. Het voorkomt risico's zoals achterstallig onderhoud en afname van gebruiksmogelijkheden. Aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan kan constructief gewerkt worden aan preventief onderhoud, zodat onvoorziene adhoc klussen voorkomen kunnen worden. Het resultaat van een meerjaren onderhoudsplan is dat er beter gestuurd kan worden op kosten en de uit te voeren werkzaamheden wat uiteindelijk een kostenbesparing moet opleveren. 

Tot de scope van het meerjaren onderhoudsplan behoren de volgende componenten:

  • Gebouwen
  • Installaties
  • Inbouwpakket
  • Terreinen en opstallen

Voor de voorgaande componenten worden de volgende zaken weergegeven in het meerjaren onderhoudsplan:

  • Specificering van de component en de onderdelen hierbinnen
  • Verschillende soorten onderhoud per component of onderdeel
  • Onderhoudsfrequenties
  • Vervangingen
  • Exploitatiekosten 

Als Facilitair Leidinggevende zul je een actieve rol hebben in het opstellen maar ook het (laten) uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplan. Je zult mensen moeten aansturen die onderhoudsronden uitvoeren en je zult moeten controleren of werkzaamheden goed en tijdig worden uitgevoerd. Daarnaast zul je ook met je directie moeten overleggen over onderhoudsbudgetten. Het is daarom belangrijk goed inzicht te hebben in de meerjaren onderhoudskosten.