• 14.7. Verbouwingen

Bijvoorbeeld als gevolg van een uitbreiding van een bedrijf of vanwege een noodzakelijke verplaatsing van een bedrijf binnen De Compagnie kan het noodzakelijk zijn een interne verbouwing of aanpassing uit te voeren.

Men kan hier denken aan;

  • verplaatsen werkplekken (met als gevolg aanpassen elektra en data)
  • verplaatsen van radiatoren
  • aanpassen van verlichting
  • verplaatsen van systeemwanden en/of deuren

Belangrijk is om op voorhand een gedetailleerde tekening te maken waarin de gewijzigde situatie duidelijk inzichtelijk wordt gemaakt voor zowel opdrachtgever (huurder) als voor het bedrijf dat wordt belast met het uitvoeren van deze aanpassingen. Bovendien is het raadzaam op een tijdsplanning op te stellen zodat de huurder weet wanneer alles gereed zal zijn en het uitvoerend bedrijf weet waaraan hij zich, wat oplevering betreft, dient te houden.

Het uitvoerend bedrijf wordt gevraagd om een offerte uit te brengen en huurder moet hieraan zijn akkoord geven zodat naar beide partijen duidelijk is welke bedragen met een verbouwing of aanpassing zijn gemoeid en er achteraf geen teleurstellingen of misverstanden zijn. Immers geen enkele partij is gebaat met discussies of teleurstellingen achteraf die een goede verstandhouding kunnen schaden.