• 14.2. De huurder / gebruiker als klant

Na nieuwbouw of verbouwing van een (bedrijfspand) wordt het pand "technisch" opgeleverd door de aannemer en installateurs waarbij alle bouwkundige en technische installaties door opdrachtgever en instanties zijn gegetest en akkoord bevonden.

Vanaf dit moment ontstaat een "nul-situatie" en verkeert het geheel in een optimale conditie. Hierna wordt het pand gedeeltelijk of geheel betrokken door de gebruikers (eigenaar en/of huurders).
 

Door gebruik van het pand en door het verstrijken van de tijd treedt er vervuiling en slijtage op aan het pand en heeft de verhuurder de plicht het pand, de installaties en de inventaris in een optimale conditie te houden.

Redenen hiervoor zijn:

  1. de huurder betaalt huur en verwacht dat hij hiervoor continue de kwaliteit van gebruik geboden krijgt zoals hij deze heeft kunnen constateren bij het afsluiten van het huurcontract en zoals deze door de verhuurder is aangeboden;
  2. diverse veiligheidseisen vanuit overheid en diverse wetgevingen verplichten hiertoe;
  3. de eigenaar (verhuurder) is vanwege economische redenen er bij gebaat; immers een pand met achterstallig onderhoud of gebreken vermindert (snel) in waarde.